top of page
11062b_512033916900411684c3f51ed6bb2dd6~mv2_edited.jpg

SEE Learning är ett  utbildningsmaterial speciellt utvecklat för att användas i skolan

Vill ni också ha SEE Learning på er skola? SEE Learning är ett strukturerat utbildningsmaterial som genom praktiska övningar lär barnen att bättre ta hand om sig själva och andra, hantera känslor, tankar och stress. Utbildningsmaterialet är uppdelat i 8 kapitel, med övningar som är enkla att följa. Vi erbjuder introduktion, utbildning och handledning längs vägen.
 

Metoden har utvecklats av forskare inom psykologi, neurovetenskap, utbildning, trauma, mindfulness och medkänsla under 20 års tid och lanserades 2019. SEE Learning är globalt inriktad. Målet är att inkludera alla grupper i samhället och världen, genom att bland annat skapa en gemensam värdegrund tillsammans. Individens välmående är centralt, men lika viktigt är medkänsla för andra människor. SEE Learning har i dagsläget nått 59 länder, 250.000 utbildare och 7 miljoner elever. Bakom metoden står Emory University i USA.
 

Utbildningsmaterialet är både gediget och flexibelt, det kan lätt anpassas till klassens behov. De som utbildas inom SEE Learning kommer att fungera som stöd för eleverna, men det är barn och unga själva som involveras från början till slut i att utforma materialet efter deras behov. Det kan handla om utmaningar såsom stress, prestationsångest, svårigheter att hantera känslor, ensamhet, utfrysning och mobbing.

Vill du veta mer?

Under våren 2024 kommer du att kunna ta del av våra erfarenheter från projektet och de effekter vi sett i klassrummen. Anmäl dig till en av våra informationsträffar online eller kom på presentationsdag i Stockholm den 15 maj. Vi erbjuder också workshops. Varmt välkommen!

Slutrapport och sammanställning av dokumentation

 

Projekttiden på tre år är nu snart till ända och för att synliggöra arbetet under dessa år, vad SEE Learning är och varför det behövs, har vi sammanfattat det i en slutrapport. 

En sammanställning av pilotstudiens kapitel 1–3 har också skrivits av Åsa Schumann (doktor i religionspsykologi samt leg. lärare) utifrån all insamlad dokumentation från arbetet i skolorna som våra handledare Maria och Isabelle gjort under perioden januari 2022 – januari 2023. Dokumentationen består av anteckningar från observationer, ljudupptagningar från intervjuer, foton och videoklipp.

 

Ladda ner slutrapport

Ladda ner sammanställning

bottom of page