top of page
Barn-lärare-3.jpg

SEE Learning står för Socialt,
Emotionellt och Etiskt lärande

Om seelearning

Om SEE Learning

SEE Learning är ett strukturerat utbildningsverktyg som genom praktiska övningar lär barnen att bättre ta hand om sig själva och andra, hantera känslor, tankar och stress.

logo-äpple.png

SEE Learning står för Socialt, Emotionellt och Etiskt lärande

 

SEE Learning är ett strukturerat utbildningsverktyg som genom praktiska övningar lär barnen att bättre ta hand om sig själva och andra, hantera känslor, tankar och stress. Metoden har utvecklats av forskare inom psykologi, neurovetenskap, utbildning, trauma, mindfulness och medkänsla under 20 års tid och lanserades 2019. Den är sekulär, den är utvecklad för att fungera i alla kulturella miljöer, den är forskningsbaserad och bygger på grundläggande mänskliga värderingar samt sunt förnuft. Den har i dagsläget nått 59 länder, 250.000 utbildare och 7 miljoner elever. Bakom metoden står Emory University i USA.

logo-äpple.png

Speciellt utvecklad för skolvärlden

 

Metoden är speciellt utvecklad för att användas i skolan. Materialet är därför anpassat efter de olika åldersgrupperna. Genom att skapa en trygg och inkluderande klassrumsmiljö med minskad stress, kan fokus hamna på inlärning med förbättrade studieresultat. Utbildningsmaterialet är uppdelat på 8 kapitel, med övningar som är enkla att följa. Tidsåtgång är ca 40-60 min / vecka. De skolor som deltar i projektet har tillgång till en mindfulnesslärare som fungerar som stöd för klassläraren och introducerar övningarna, vecka för vecka.

logo-äpple.png

Anpassat till skolans behov 

 

Utbildningsmaterialet är både gediget och flexibelt, det kan lätt anpassas till klassens behov och olika situationer. Programmet syftar bland annat till att lära barnen hantera svåra situationer och bygga upp resiliens – vår förmåga till motståndskraft, återhämtning och utveckling. Dessa förmågor kan hjälpa barnen att hantera oroliga tider som kan uppstå under livet.

logo-äpple.png

En gemensam värdegrund

 

SEE Learning är globalt inriktad. Målet är att inkludera alla grupper i samhället och världen, genom att bland annat skapa en gemensam värdegrund tillsammans. Individens välmående är centralt, men lika viktigt är medkänsla för andra människor. Metoden är baserad på universella värden såsom vänlighet och medkänsla, sunt förnuft och forskning och kan därför användas i alla länder och kulturer.

Reflektioner från lärare

 

“Det bästa med SEE learning är att en av mina elever, som inte mår jättebra, verkligen upplevs uppskatta dessa lektioner, hen är jättebra på att komma med bra idéer och kommer med fina tankar, plus blir liksom gladare”


Så svarar en av lärarna på frågan om hur SEE Learning fungerar i klassrummet, 3 veckor efter att de börjat.

logo-äpple.png

Bygger på elevernas engagemang

 

De som utbildas inom SEE Learning kommer att fungera som stöd för eleverna, men det är barn och unga själva som involveras från början till slut i att utforma materialet efter deras behov. Det kan handla om utmaningar såsom stress, prestationsångest, svårigheter att hantera känslor, ensamhet, utfrysning och mobbing. Inom SEE Learning är syftet att ge kraft till barn och ungdomar att tro på sig själva.

logo-äpple.png

Ringar på vattnet

 

Elever och lärare i klasserna kommer i slutet av projektet att få stöd i hur de kan fortsätta använda materialet i sin vardag. Det blir ett nytt tankesätt där medkänsla, tolerans och förståelse får ta plats. Där eleven kan höja medvetandenivån kring dessa viktiga områden genom att visa omtanke för sig själv och andra människor. På skolan, bland vänner och familj. En spridning av en värdegrund som kan bidra till ett tryggare skolklimat, bättre gemenskap, mer glädje och bättre psykisk och fysisk hälsa.

bottom of page