top of page

SEE Learning är ett strukturerat utbildningsverktyg speciellt framtaget för att användas i skolan

Innehåll

Om projektet

 

Hösten 2021 påbörjades ett projekt i svenska skolor med syfte att främja psykisk hälsa, minska stress och stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen.

 

SEE Learning (socialt, emotionellt och etiskt lärande) är ett strukturerat utbildningsverktyg framtaget av Emory University för att användas i skolan. Metoden har utvecklats under 20 års tid och har i dagsläget nått 59 länder, 250.000 utbildare och 7 miljoner elever. Inom SEE Learning arbetar man med korta praktiska övningar som bidrar till att skapa en trygg och inkluderande klassrumsmiljö. Hittills har 34 skolklasser i 10 skolor i Stockholm, Malmö, Uppsala, Varberg, Enköping och Åre provat SEE Learning. De yngsta barnen går i förskoleklass och de äldsta i årskurs 6. Projektet finansieras av Arvsfonden och genomförs av den ideella föreningen Yeshin Norbu i samverkan med SEE Learning Sverige.


 

Mindfulness, etik och medkänsla

Projektet drivs av Yeshin Norbu – en ideell förening som verkar för att sprida kunskap kring mindfulness och medkänsla. De senaste decennierna har forskningen inom mindfulness och medkänsla visat att våra hjärnor är formbara. Genom träning går det att öva upp tex fokus, medveten närvaro och förmåga att hantera våra känslor. Det kan också bidra till att vi blir mindre stressade, är vänligare mot oss själva och andra, sover bättre och upplever mindre oro och ångest. Samtidigt som vi stärker tillstånd av glädje, kreativitet och tillfredsställelse och blir mer mentalt effektiva.

Läs mer här

 

Reflektioner från klassrummet

Åsa Schumann (doktor i religionspsykologi samt leg. lärare) har följt projektet och redovisade under hösten 2022 några preliminära resultat av introduktionen av SEE Learning i klassrummen vid seminariet "Samtal om livsfrågor i grundskolan – varför, när och hur?". Seminariet arrangerades av SKR för "Kraftsamling psykisk hälsa".
 

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga

 

Allt fler undersökningar vittnar om att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i Sverige. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, enligt Folkhälsomyndighetens rapport från 2018

Slutrapport och sammanställning av dokumentation

 

Projekttiden på tre år är nu snart till ända och för att synliggöra arbetet under dessa år, vad SEE Learning är och varför det behövs, har vi sammanfattat det i en slutrapport. 

En sammanställning av pilotstudiens kapitel 1–3 har också skrivits av Åsa Schumann (doktor i religionspsykologi samt leg. lärare) utifrån all insamlad dokumentation från arbetet i skolorna som våra handledare Maria och Isabelle gjort under perioden januari 2022 – januari 2023. Dokumentationen består av anteckningar från observationer, ljudupptagningar från intervjuer, foton och videoklipp.

 

Ladda ner slutrapport

Ladda ner sammanställning

Tablet-lärande
Psykbryt är Arvsfondens satsning för att bryta trenden av psykisk ohälsa hos barn och unga

 

Psykisk ohälsa drabbar alldeles för många barn och unga. Arvsfonden vill satsa på projekt som bryter trenden genom engagemanget Psykbryt.


“Att verka för den psykiska hälsan och motverka ohälsa beskrivs av många som den största utmaningen samhället står inför. Arvsfonden vill bidra genom att stötta och berätta om nyskapande projekt för barn och unga. Vi är övertygade om vikten av delaktighet för att lyckas och därför ska barn och unga vara delaktiga i projekten.”

Vi är glada att få projektstöd från Arvsfonden år 2021-2024.


Läs mer här

Arvsfonden verkar för att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning genom att investera i det engagemang som finns hos föreningar och organisationer. 

Allmänna-arvsfonden-logotype.png

Samarbetspartners och global samverkan

 

Projektet genomförs i samverkan med den nationella organisationen SEE Learning Sverige. Vi samarbetar även med Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics, Emory University i USA – grundare av metoden SEE Learning. Sedan metoden lanserades 2019 har även en rad samarbeten inletts, både på europeisk och global nivå.

Läs mer här

bottom of page