top of page

Stöd arbetet med SEE Learning i skolorna

Allt fler undersökningar vittnar om att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i Sverige. Skolan är en bra plats för att främja psykisk hälsa eftersom det där når alla elever. SEE Learning ger elever såväl som lärare verktyg för att möta stress, prestation och höga krav. Och klassen får ett gemensamt språk kring känslor som man kan använda i vardagen, till exempel i konfliktsituationer.

Vill du bidra till att stödja arbetet med SEE Learning i skolorna?

Projektet kunde initieras tack vare stöd från Arvsfonden. Nu söker vi nya sätt att kunna fortsätta arbetet i skolorna. Du kan bidra genom att skänka en gåva. Vi tar även emot företagsgåvor. Tipsa gärna skolor om oss och dela filmen om SEE Learning i ditt nätverk, så fler får möjlighet att lära känna metoden. Har du andra förslag, idéer eller vill samarbeta, varmt välkommen att kontakta oss. Vi som arbetar med SEE Learning brinner alla för metoden och de fina resultat vi sett i klassrummen. Vår vision är att allt fler skolor, klasser, elever och lärare ska kunna ta del av SEE Learning. 

 

Skänk en gåva

Vill du stödja arbetet med SEE Learning och att fler skolor ska ha möjlighet att implementera metoden? Du kan bidra genom att skänka en gåva. Din gåva används för stöd och utbildning till lärarna, workshops för eleverna, utbildningsmaterial, informationsspridning och kontakt med skolorna.

Kontakta oss för mer information: hej@medkanslaiskolan.se

 

Ge en företagsgåva

Vill ni som företag göra en insats för barn och unga? Ert bidrag möjliggör för fler skolor att komma igång med SEE Learning. Kanske är det en specifik skola ni vill hjälpa till att sponsra? Eller stödja spridning av SEE Learning på en bred nivå i Sverige. Vi är tacksamma för all hjälp till att kunna fortsätta stödja skolor. Har ni andra idéer hur ni kan stödja, hör gärna av er. 

 

För kommuner

Vill ni satsa på att främja psykisk hälsa hos barn och unga? Skolan är en bra plats för detta eftersom det når alla elever. SEE Learning bygger på övningar som är anpassade att passa alla kulturer och miljöer. Materialet kan också anpassas för att passa olika förutsättningar. Under de tre år som SEE Learning implementerats i Sverige har vi sett fina resultat, såsom att elever har uttryckt att kamratrelationer har stärkts och att det har blivit mer gemenskap i klassen. Många barn har också fått lättare att hitta sitt inre lugn och finna återhämtning. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

 

Samarbeten 

Vi samarbetar i nuläget med Arvsfonden, SEE Learning Sverige och Emory University.

Vill du samarbeta eller har idéer som kan stödja projektet? Varmt välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss för mer information: hej@medkanslaiskolan.se

bottom of page