top of page

Navigera i emotionerna och lär av varandra

Uppdaterat: 21 dec. 2023
Nu går vårterminen mot sitt slut och i Arvsfondsprojektet sammanfattar vi året som gått. Totalt har nu 29 skolklasser från Malmö i söder till Åre i norr fått prova på SEE Learning sedan projektets början.


Under vårterminen har eleverna fått utforska sinnet och den inre världen tillsammans i kapitel 4 “Navigera i emotionerna”. I kapitel 5 “Lära oss om och av varandra” vänder eleverna sin uppmärksamhet mot andra. Många av de färdigheter som utvecklades för den personliga domänen i kapitel 1–4 kan tillämpas även här, men nu med ett utåtriktat fokus – på klasskamrater och andra som eleverna stöter på i sin vardag.


Våra handledare Maria & Isabelle berättar om sina tankar kring året som gått: “Det har varit mycket intressant att få möta eleverna och höra deras tankar och reflektioner och se hur lärandeupplevelserna har fungerat i praktiken. Vi hoppas att de har fått med sig verktyg för ett bättre välmående och en inre stabilitet. Det är inte lätt att se resultat på kort sikt när man arbetar förebyggande med en sådan här metod men vi kan se att eleverna har fått ett gemensamt språk att tala om känslor och tagit till sig en del konkreta verktyg för att reglera sitt nervsystem. De har också blivit bättre på att uppmärksamma små vänligheter i vardagen och se varandras olikheter som en styrka.”


Workshops

Vi har också haft en rad workshops i våra skolor. Barnen har fått se film på temat vänlighet och att hjälpa varandra, de har fått dela reflektioner och så har de fått göra sin egen “sinnesburk”, något som var mycket uppskattat hos både elever och lärare. Två av våra förskoleelever fick också prova på att lära ut SEE Learning till en ny föreskoleklass på en annan skola. De två eleverna tyckte att det var mycket roligt och spännande att få vara delaktiga i både planering och utförande av aktiviteten.


Några ord från handledaren Maria som ledde workshopen i förskoleklass:

“Det var mycket roligt att de båda eleverna från F-klass var så aktiva på workshopen, att de vågade visa och föra vidare sina kunskaper och erfarenheter. Detta fick dem att växa och våga ta plats. För mig som pedagog kändes det väldigt fint att få vara med och göra detta möjligt. Jag är glad att jag kunde känna tillit till processen, lyssna på elevernas tankar och låta dem ta plats. Detta var ett utmärkt sätt att få dem båda att blomstra. Jag kände också att jag utvecklades i min roll som pedagog genom att låta eleverna ta plats på detta sätt.”


Några av vårterminens höjdpunkter

Under våren hölls ett första nationellt referensgruppsmöte online där sju elever från tre skolor fick prata med varandra om SEE Learning-övningarna. Även Sveriges Elevråds ordförande deltog vid mötet.


En ny skola i Stockholm fick i april en första lärarintroduktion av SEE Learning. Fyra lärare och biträdande rektor deltog med stort engagemang och intresse.


I juni höll handledaren Mirva en workshop på temat “Självmedkänsla” vid vårt center i Stockholm. Under en eftermiddag fick en grupp lärare och verksamma inom elevhälsan verktyg för ökat välbefinnande, både för egen del och att kunna ge sina elever.


Avslutningsvis ett klokt citat från en elev i årskurs 1:

“För att kunna ha roligt tillsammans behöver man bestämma reglerna i leken tillsammans”


I höst fortsätter arbetet i skolorna.

Men nu närmast önskar vi alla ett riktigt skönt sommarlov!


För mer information, kontakta oss: hej@medkanslaiskolan.se Läs mer här: www.medkänslaiskolan.se

 

Projektet drivs av Yeshin Norbu - en ideell förening som verkar för att sprida kunskap och metoder inom mindfulness och medkänsla. De senaste decennierna har hjärnforskningen inom två områden, mindfulness och medkänsla, visat att våra hjärnor är formbara. Genom träning går det att öva upp egenskaper som fokus, medvetenhet, empati, medkänsla och självmedkänsla samt minska tillstånd som stress, ångest och oro. Projektet finansieras av Arvsfonden.


Projektet genomförs i samverkan med den nationella organisationen SEE Learning Sverige. Vi samarbetar även med Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics, Emory University i USA - grundare av metoden SEE Learning. Sedan metoden lanserades 2019 har även en rad samarbeten inletts, både på europeisk och global nivå.


bottom of page