top of page

Mindfulness, etik och medkänsla för förebyggande av stress och psykisk ohälsa i svenska skolor

Uppdaterat: 23 juni 2022

Nu går första året för projektet “Mindfulness, etik och medkänsla för förebyggande av stress och psykisk ohälsa i svenska skolor” mot sitt slut. Psykisk ohälsa drabbar alldeles för många barn och unga och Allmänna Arvsfonden vill satsa på projekt som bryter trenden genom engagemanget “Psykbryt”. Det var i april 2021 som föreningen Yeshin Norbu fick det glädjande beskedet att vår ansökan om projektstöd från Arvsfonden blivit godkänd. I augusti 2021 drog projektet igång. Det genomförs som ett samarbete mellan Yeshin Norbu, Arvsfonden, SEE Learning Sverige och Emory University. Projektet pågår under 3 år.


Barn från förskoleklass till årskurs 6 kommer att få prova en ny internationellt framtagen metod (SEE Learning) med syfte att främja psykisk hälsa, minska stress och stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen. SEE står för orden socialt, emotionellt och etiskt. Metoden handlar om att utveckla det sociala, det emotionella och det etiska lärandet.


SEE Learning är ett strukturerat utbildningsverktyg framtaget av Emory University för att användas i skolan. Metoden är sekulär, dvs har inga religiösa kopplingar, den är utvecklad för att fungera i alla kulturella miljöer, den är forskningsbaserad och bygger på grundläggande mänskliga värderingar samt sunt förnuft. Metoden har utvecklats under 20 års tid och har i dagsläget nått 30 länder och 50.000 utbildare.


Inom SEE Learning arbetar man med korta praktiska övningar som lär barnen att bättre ta hand om sig själva och andra, hantera känslor, tankar och stress. Metoden är speciellt utvecklad för att användas i skolan. Materialet är därför anpassat efter de olika åldersgrupperna. Genom att skapa en trygg och inkluderande klassrumsmiljö med minskad stress, kan fokus hamna på inlärning med förbättrade studieresultat. Utbildningsmaterialet är uppdelat på 8 kapitel, med övningar som är enkla att följa. Tidsåtgång är ca 40-60 min / vecka.


Utbildningsmaterialet är både gediget och flexibelt, det kan lätt anpassas till klassens behov och situationen i världen. T.ex. går det bra att göra övningarna online. Programmet syftar till att lära barnen tackla svåra situationer och bygga upp resiliens – vår förmåga till motståndskraft, återhämtning och utveckling.


SEE Learning är globalt inriktad. Målet är att inkludera alla grupper i samhället och världen, genom att bland annat skapa en gemensam värdegrund tillsammans. Individens välmående är centralt, men lika viktigt är medkänsla för andra människor. Metoden är baserad på universella värden såsom vänlighet och medkänsla, sunt förnuft och forskning och kan därför användas i alla länder och kulturer.


Hösten 2021 drog projektet igång med förberedelser, utbildning och översättning av utbildningsmaterial från engelska till svenska. Materialet testades först på en internationell skola i Malmö i engelsk version med gott resultat. Därefter påbörjas i januari 2022 introduktionen av SEE Learning på svenska i 17 klasser på skolor i Stockholm, Varberg, Åre, Uppsala och Malmö.


Vid utvärdering och feedback i slutet av vårterminen så kan vi se att projektet faktiskt gjort en skillnad i skolorna. Barnen utvecklar sitt språk vad gäller att sätta ord på känslor och vi fick även följande fina beskrivning. En av eleverna berättade att klassen hade blivit mer nära varandra efter att det tidigare varit spänningar och bråk. "Nu hänger vi alla tillsammans och är vänner". En lärare beskriver det också så här: “Det bästa med SEE learning är att en av mina elever, som inte mår jättebra, verkligen upplevs uppskatta dessa lektioner, hen är jättebra på att komma med bra idéer och kommer med fina tankar, plus blir liksom gladare.”


Det ska bli mycket spännande att se hur projektet växer fram kommande två år. Vill ni följa utvecklingen, besök seelearning.se och registrera er för projektets nyhetsbrev. 

Projektet drivs av Yeshin Norbu - en ideell förening som verkar för att sprida kunskap och metoder inom mindfulness och medkänsla. De senaste decennierna har hjärnforskningen inom två områden, mindfulness och medkänsla, visat att våra hjärnor är formbara. Genom träning går det att öva upp egenskaper som fokus, medvetenhet, empati, medkänsla och självmedkänsla samt minska tillstånd som stress, ångest och oro.


Projektet genomförs i samverkan med den nationella organisationen SEE Learning Sverige. Vi samarbetar även med Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics, Emory University i USA - grundare av metoden SEE Learning. Sedan metoden lanserades 2019 har även en rad samarbeten inletts, både på europeisk och global nivå.


För mer information, kontakta oss: hej@seelearning.se Läs mer här: www.seelearning.se
0 kommentarer

Comentarios


bottom of page