top of page

Mindfulness, etik och medkänsla för förebyggande av stress och psykisk ohälsa i svenska skolor

Hösten 2021 påbörjades ett projekt i svenska skolor med syfte att främja psykisk hälsa, minska stress och stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen.

SEE Learning (socialt, emotionellt och etiskt lärande) är ett strukturerat utbildningsverktyg framtaget av Emory University för att användas i skolan. Metoden har utvecklats under 20 års tid och har i dagsläget nått 30 länder och 50.000 utbildare. Inom SEE Learning arbetar man med korta praktiska övningar som bidrar till att skapa en trygg och inkluderande klassrumsmiljö. Hittills har 29 skolklasser i 9 skolor i Stockholm, Malmö, Uppsala, Varberg, Enköping och Åre provat SEE Learning. De yngsta barnen går i förskoleklass och de äldsta i årskurs 6. Projektet finansieras av Arvsfonden och genomförs av den ideella föreningen Yeshin Norbu i samverkan med SEE Learning Sverige.

Girls at Recess_edited.jpg

Om projektet

Hösten 2021 påbörjades ett projekt i svenska skolor med syfte att främja psykisk hälsa, minska stress och stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen.

Seelearning-3.jpg

Om SEE Learning

SEE Learning är ett strukturerat utbildningsverktyg speciellt framtaget för att användas i skolan.

bottom of page